وب سایت سکه گیشا، فقط جهت اطلاع رسانی قیمت سکه است و هیچ گونه خرید و فروش سکه در آن انجام نمی پذیرد، مشتریان محترم برای انجام خرید و فروش به محل سکه فروشی مراجعه نمایند. 

slide-a390d46
slide-56324d1
slide-efd87db
نرخ روز سکه


تاریخ: 1403.04.24

سکه های پارسیان

1403/03/12
14:18:02
عنوانخریدفروشتغییراتنمودار
پارسیان 100 سوت
 450,000
پارسیان 200 سوت
 760,000
پارسیان 300 سوت
 1,100,000
پارسیان 400 سوت
 1,480,000
پارسیان 500 سوت
 1,790,000
پارسیان 600 سوت
 2,140,000
پارسیان 700 سوت
 2,480,000
پارسیان 800 سوت
 2,850,000
پارسیان 900 سوت
 3,150,000
پارسیان 1000 سوت
 3,500,000
پارسیان 1100 سوت
 3,890,000
پارسیان 1200 سوت
 4,180,000
پارسیان 1300 سوت
 4,510,000
پارسیان 1400 سوت
 4,860,000
پارسیان 1500 سوت
 5,190,000