وب سایت سکه گیشا، فقط جهت اطلاع رسانی قیمت سکه است و هیچ گونه خرید و فروش سکه در آن انجام نمی پذیرد، مشتریان محترم برای انجام خرید و فروش به محل سکه فروشی مراجعه نمایند.